VITAJTE NA INTERNETOVEJ STRÁNKE NAŠEJ SPOLOČNOSTI

Stavebná prevádzkáreň s. r. o. vznikla v roku 1998 ako obchodná spoločnosť so 100% podielom spoločníka - Mesta Levoča. Svoju činnosť v prevažnej miere orientuje na stavebnú činnosť a to: murárske práce, obkladačské práce, klampiarske práce, zemné výkopové práce, rekonštrukčné práce, kamenárske práce, zámočnícke práce a tesárske práce.

Spoločnosť vykonáva svoju činnosť v súlade s predmetom podnikania podľa obchodného registra, ktorú vykonáva samostatne na základe hospodárenia na vlastný účet, pričom berie na seba primerané hospodárske riziko. Dnes patrí naša spoločnosť medzi najvýznamnejšie stavebné firmy nielen v spišskom regióne, ale aj na Slovensku.

POSLEDNÉ STAVBY:


Názov stavby

Krátky popis stavby

Názov stavby

Krátky popis stavby

Názov stavby

Krátky popis stavby

Názov stavby

Krátky popis stavby


Copyright © 2012 Stavebná prevadzkáreň, s.r.o. | All rights reserved